Konferanseprogram

Dag 1 på ODM konferansen 2023

+ Legg til dag 1 i kalenderen din

21. november

08.00 - 09.00

Registrering

Registrering, kaffe og mingling i utstillerområdet.

09.00 – 09.05

Introduksjon dagens møteleder

Linn Katrine Høie Chief Commercial Officer OpenHorizon AS

NORSK SOKKEL: LICENSE TO OPERATE

Samtidig som aktiviteten er høy på norsk sokkel, stilles det større krav til industrien. Det handler om “license to operate” og “advantage barrels”. Operatørene og leverandørene må sikre en stabil og sikker drift, og til enhver tid søke nye teknologier og løsninger for en lønnsom og karbonnøytral drift på sokkelen.

09.05 - 09.20

Teknologiutvikling og fremtidsutsikter

Aker BP toppsjef deler sine tanker om teknologiutvikling og fremtidsutsikter for oljeindustrien.

Karl Johnny Hersvik Administrerende direktør Aker BP

09.20 - 09.35

“License to operate” fra et leverandørperspektiv

Ståle Kyllingstad Konsernsjef IKM

09.35 - 09.50

Rundebordsdiskusjon

Diskusjoner på bordene rundt temaene license to operate og hvordan dette vil påvirke teknologiutvikling og prosjektutvikling på sokkelen. Temaer for diskusjonen:

  • Hvilke tre hovedutfordringer vil industrien møte spørsmålet om «license to operate»?
  • Hva innebærer senfase – med dreining fra et uendelighetsperspektiv til en sluttdato?

09.50-10.10

Paneldebatt: License to operate

Karl Johnny Hersvik Administrerende direktør Aker BP

Ståle Kyllingstad Konsernsjef IKM

Moderator: Linn Katrine Høie Chief Commercial Officer OpenHorizon AS

10.10 - 10.40

Pause – mingling i utstillerområdet

DEL2: Markedsbildet

Høye olje- og gasspriser gir nytt liv for aldrende felt på norsk sokkel. Det er gjennomført flere store modifikasjonsprosjekter på modne felt og flere kommer de neste årene.

10.40 - 11.05

Ressurspotensialet og langsiktigheten på norsk sokkel

Kjersti Dahle Direktør Oljedirektoratet (OD)

11.05 - 11.30

Markedet for drift og modifikasjoner

Markus Nævestad Partner/Offshore modification Expert Rystad Energy

11.30 - 11.55

Vekstambisjoner med modifikasjoner på en moden sokkel

Erfaringer fra Tommeliten A og Eldfisk Nord – Lisensforlengelse – planer for veien videre?

Glenn Hamrell Project Manager for Tommeliten A prosjektet ConocoPhillips

12.00 - 13.00

Lunsj

TEKNOLOGI OG INNOVASJON PÅ BESTILLING

13.00 - 13.20

Subsea kompresjon – teknologi med potensiale for milliardgevinster

Andreas Fjellbirkeland Managing Director OneSubsea Processing Systems

13.20 - 13.40

Langsiktig verdiskapning på norsk sokkel – hva skal til?

Leif Erichsen Head of Portfolio Management NCS Equinor

13.40 - 14.00

Yggdrasil

Hvordan bruke ny teknologi til å realisere fremtidig drift og vedlikeholdsstrategi.

Kristian Bay Næss Yggdrasil Asset Operations Manager Aker BP

14.00 - 14.20

Teknologidebatt

Teknologiske nyvinninger har vist den siste tiden at vi kan forlenge levetiden på eksisterende felt og samtidig iverksette mer avanserte utbyggingsprosjekter. Er vi flinke nok til å implementere ny teknologi og står vi foran en teknologirevolusjon på norsk sokkel?

Andreas Fjellbirkeland Managing Director OneSubsea Processing Systems

Leif Erichsen Head of Portfolio Management NCS Equinor

Kristian Bay Næss Yggdrasil Asset Operations Manager Aker BP

Moderator: Cecilie Sælen Daglig leder CCB Subsea

14.20 - 14.50

Pause – mingling i utstillerområdet

DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUSJON: DIGITALISERING OG ROBOTISERING

14.50 - 15.05

Erfaringer med 3D print i Equinor

Brede Lærum Head of AM Centre of Excellence Equinor

15.05 - 15.20

Fysisk digitalisering og digitale varelager

De digitale varelager begynner å ta form og nye foretningsmodeller etableres. Men hva er egentlig fysisk digitalisering og hva betyr det for fremtidig samhandling?

Jørgen Grønsund VP Additive Engineering Moreld Capnor

15.20 - 1535

Robotisert vedlikehold

Med en voksende FPSO-flåte og levetidsforlengelsesprosjekter for aldrende felt, kan nye vedlikeholdsløsninger ved hjelp av robot teknologi spille en nøkkelrolle for å opprettholde integritet. Dårlig overflatebeskyttelse som medfører rust og strukturell svikt sammen med utmattingssprekker i skallplater er potensielle stoppere for levetidsforlengelse.

Morten Urrang Managing Director Remotion

15.35 - 15.55

Inspirasjon: Macrotrends towards 2040

Societal as well as market trends have always moved rapidly thus creating uncertainty about future perspectives. However, the volatility and uncertainties facing society in 2023 seems more important and forceful than ever. Global supply chains, industrial policy priorities, critical infrastructure dilemmas and global warming are just some of the trends that will reshape our world. More extreme scenarios seem to be needed and new market and societal solutions are required. The energy sector will be part of a new world that are being shaped in front of our eyes. Carsten Beck will provide the Copenhagen Institute for Futures Studies key perspectives for the coming decades.

Carsten Beck Director&Futurist Copenhagen Institute for Futures Studies

15.55 - 16.00

Oppsummering dag 1

Cecilie Sælen Daglig leder CCB Subsea

18.30-19.30

Aperitiff i utstillerområde

19.30

Middag med underholdning

Vi ønsker å invitere deg til konferansemiddagen, hvor du får muligheten til å nettverke med andre delegater og samtidig nyte underholdningen fra en av Norges mest anerkjente komikere, Rune Bjerga.

Dag 2 på ODM konferansen 2023 (program oppdateres fortløpende)

+ Legg til dag 2 i kalenderen din

22. november

09.00-09.05

Introduksjon dag 2

Cecilie Sælen Daglig leder CCB Subsea

KONTRAKTSMODELLER

Paneldebatt – dagens kontraktsmodeller og forventinger til nye modeller
For en industri i stadig endring og med økende omfang av arbeidsoppgaver kreves det fleksibilitet og engasjement fra aktørene. Nye krav om redusert klima-fotavtrykk, teknologiutvikling, høy produksjonseffektivitet og valg av kostnadseffektive løsninger gjennom hele feltets levetid. Hvilke muligheter og restriksjoner medfører dette med dagens kontraktsmodeller? “Allianse” og “One Team” er i vinden for tiden, men hva fungerer best og hvilke modeller skaper mest samhandling? Hvilken betydning har Konkrafts rapport hatt for kontraksmodellene? Vi hører at fremdeles at de mindre operatørene havnet i køen bak de store, og nisje-leverandørene sliter med å komme til bordet. Alle konkurrerer om de samme begrensede ressursene, men klarer vi å utnytte dem optimalt? Vi inviterer representanter fra operatørene, kontraktørene og leverandørene for å diskutere styrker og svakheter med dagens kontraktsmodeller – og hvordan disse kan tilpasses endringene i markedet.

09.05 - 09.15

Aker BP

Georg Vidnes VP Operations & Asset Development Aker BP

09.15 - 09.25

Moreld Apply

Karsten Gudmundset Managing Director Moreld Apply

09.25 - 09.35

Aibel

Ole Sandvik Prosjektdirektør Aibel

09.35 - 10.10

Intervju fra scenen med spørsmål fra salen

Georg Vidnes VP Operations & Asset Development Aker BP

Karsten Gudmundset Managing Director Moreld Apply

Ole Sandvik Prosjektdirektør Aibel

10.10 - 10.40

Pause – mingling i utstillerområdet

10.40 – 11.00

Myndighetsperspektivet

En verden som stadig etterspør mer olje og gass. Før sommeren godkjente OED en rekordstort antall nye utbyggingsprosjekter. Nye funn er avgjørende for å opprettholde dagens produksjonsnivå over tid. Sensommerens søkertall på utvinningstillatelser (TFO 2023) bekrefter at oljeselskapene ser muligheter på en moden norsk kontinentalsokkel. Totalt søkte 25 selskaper og det meldes en økt interesse for Barentshavet. Tie-backs og levetidsforlengelse for eksisterende felt gjør at flere og flere mindre funn kan realiseres. Lars Erik Aamot har vært ekspedisjonssjef i OED siden 2021 og deler sine tanker om sokkelens konkurransekraft i de kommende årene.

Lars Erik Aamot Ekspedisjonssjef Olje- og energidepartementet

PROSJEKTPORTEFØLJEN

11.00 - 11.20

Reducing CO2 emissions by 25% on Statfjord C: A myth or a reality?

Antoine Christenson-Riault FLX Future Energy Project Director Equinor

Erik Hapnes Moreld Apply

Øystein Kongevold Techouse

11.20 - 11.40

TWEL

Troll Vest-elektrifiseringen

Johan Reenskaug Project Director - TWEL Aker Solutions

11.40 - 12.00

OKEAs strategi for tie-back prosjekter

Erfaringer fra Hasselmus og pågående arbeid med Brasse.

Knut Gjertsen SVP Projects and Technology OKEA

12.00 - 13.00

Lunsj

Avslutning og lunsj.

Møt topplederne innen drift og modifikasjoner

Karl Johnny Hersvik Administrerende direktør Aker BP
Ståle Kyllingstad Konsernsjef IKM
Andreas Fjellbirkeland Managing Director OneSubsea Processing Systems
Knut Gjertsen SVP Projects and Technology OKEA
Kjersti Dahle Direktør Oljedirektoratet (OD)
Karsten Gudmundset Managing Director Moreld Apply
Markus Nævestad Partner/Offshore modification Expert Rystad Energy
Ole Sandvik Prosjektdirektør Aibel
Brede Lærum Head of AM Centre of Excellence Equinor
Glenn Hamrell Project Manager for Tommeliten A ConocoPhillips
Antoine Christenson-Riault FLX Future Energy Project Director Equinor
Erik Hapnes FLX Future Energy Project Manager Moreld Apply
Øystein Kongevold Project Director Techouse
Johan Reenskaug Project Director - TWEL Aker Solutions
Linn Katrine Høie Chief Commercial Officer OpenHorizon AS
Georg Vidnes SVP Operations Aker BP
Morten Urrang Managing Director Remotion
Lars Erik Aamot Ekspedisjonssjef Olje- og energidepartementet
Kristian Bay Næss Yggdrasil Asset Operations Manager Aker BP
Carsten Beck Director&Futurist Copenhagen Institute for Futures Studies
Leif Erichsen Head of Portfolio Management NCS Equinor
Jørgen Grønsund VP Additive Engineering Jørgen Grønsund
Cecilie Sælen General Manager CCB Subsea