Statnett med energibønn til Equinor

Statnett utreder mulige tiltak for å avhjelpe i svært anstrengte kraftsituasjoner, såkalte SAKS-tiltak. Statnett ber Equinor opprettholde Energiverk Mongstad til SAKS-tiltakene er avklart.


-Når vi skal ha tiltak som kan hjelpe i en eventuell svært anstrengt situasjon, er det viktig at vi har god oversikt over mulige tiltak og hvordan de kan bidra og kostnadene ved dem.  Derfor må beslutningen om å eventuelt benytte Energiverk Mongstad i en slik situasjon settes i en større sammenheng, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for Systemdrift i Statnett.

Tapssluk

Gasskraftverket på Mongstad har blitt et tapssluk for Equinor. I 2017 ble det derfor besluttet at gasskraftverket skal stenges ned 30. august 2022. Siden den gang har den globale energisituasjonen endret seg dramatisk og verden befinner seg i dag i en energikrise.

Forsyningssikkerhet

SAKS-tiltak er særlige tiltak som kan sikre kraftforsyningen i anstrengte situasjoner når det er knapphet på energi. Slike tiltak skal vurderes ut fra hvor effektive de vil være, i tillegg til økonomisk nytte, finansiering og plassering i forhold til nettet. Tiltakene må kunne være tilgjengelige i ulike typer situasjoner, være samfunnsøkonomisk rasjonelle og tilgjengelig i områder hvor det er behov.

Statnett har tidligere pekt på at en nedleggelse av Energiverk Mongstad reduserer forsyningssikkerheten i regionen, og energiverket kan være et SAKS-virkemiddel. I en anstrengt kraftsituasjon kan energiverket være et avgjørende bidrag til å unngå utkopling av forbruk. Statnett har derfor anbefalt fortsatt drift av energiverket.

Statnett utreder flere ulike tiltak for svært anstrengte kraftsituasjoner og skal komme med sin anbefaling innen 1. oktober. I første omgang bes det derfor om at Equinor sikrer at kraftverket er tilgjengelig frem til denne utredningen er ferdigstilt.

Bli med på ODV konferansen

100 milliarder kroner skal investeres i eksisterende felt i 2023. Få full oversikt over markedet og ta del i nettverket på ODV konferansen i Stavanger.