Priser og hotell

Konferanseavgift (priser er ekskl. 25% mva)

Overnatting på konferansehotellet

Clarion Hotel® Energy
Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger

Pris for standard rom: kr 1.490 per person

Kontakt hotellet på tlf: 51 34 78 00 eller på e-post: cl.energy@choice.no og oppgi bookingkode GR024962 for å få avtalepris i forbindelse med ODM-konferansen.

Sponsor og utstilling
Gå til sponsor og utstillingssidene.

Har du spørsmål?

Kontakt oss

Irene O. Snellingen

NPF Prosjektleder
+47 905 14 292
E-post: irene.snellingen@npf.no