Investeringsprogram på milliarder

 


Nærmere 100 felt med petroleumsforekomster er i drift på norsk sokkel. Rundt 80 av disse har plattformer og det er satt i drift over 100 undervannsbrønner. Det er en betydelig operasjon å holde norsk sokkel i gang.


I en tid med mangel på energi og økende priser, er behovet norsk energi større enn noen gang. Petroleumsforekomstene fortsetter å være Norges viktigste inntektskilde. Petoro meldte i andre kvartal 2022 om inntekter på 1,3 milliarder kroner daglig og hadde de første seks månedene inntekter på 234 milliarder kroner, opp 48 milliarder fra samme periode i rekordåret 2021. Norge har aldri vært i nærhetene av disse inntektene.

Bakteppet for de høye prisene er flere, men den viktigste er krigen i Ukraina. Verden vil gjøre seg uavhengig av russisk energi og det skaper et enormt press i markedet. Energisikkerhet har blitt enda mer relevant tema. Norge må holde produksjonen i gang fra eksisterende felt og samtidig ligger det en rekke av nye felt klare for utbygging. Nylig ble Wintershall Deas Nova-feltet satt i produksjon. Feltet alene inneholder 90 millioner fat olje, nok til å dekke den tyske hovedstaden Berlin sitt oljebehov for de neste fem årene.

Utslippsreduksjon

Fokuset på klimaendringene og miljøutfordringene legger samtidig et betydelig press på norsk petroleumsproduksjon. Norge må fortsette å være et foregangsland når det gjelder reduksjon av CO2 utslipp fra produksjonen og til enhver til søke teknologi og løsninger som gjør petroleumsproduksjonen så sikker og bærekraftig som mulig.

Den norske petroleumsproduksjonen er et resultat av en langsiktig utvikling av norsk sokkel. Norsk sokkel har en historie med vedlikehold og teknologiutvikling som gjør at brorparten av produksjonen kommer fra eldre felt. Dette er en arbeid som har blitt gjort gjennom samspill mellom operatørene og leverandørene. 

Energisikkerhet og offshore vind

Stadig må det investeres i teknologi og i vedlikehold for å opprettholde en høy produksjonsrate og sikre energisikkerheten. Samspillet mellom aktørene på sokkelen må fortsette og vi må fremme teknologiutviklingen både for å sikre produksjonen og redusere utslippene. En aldrende sokkel gjør at plattformene må oppgraderes kontinuerlig. Operatørene fortsetter investeringene på norsk sokkel. I 2023 skal det investeres nærmere 100 milliarder i eksisterende felt. Dette er investeringer som omfatter vedlikehold, modifikasjoner og drift. Samtidig som eksisterende felt skal vedlikeholdes, vil nye utbygginger og markeder betydelig øke vedlikeholdsprogrammene fremover.

I de kommende årene vil vi se petroleumsrelaterte selskaper som vil spille en viktig rolle i utviklingen av offshore vind. Kompetansen, erfaringen og samspillet, som var en av suksessfaktorene i utviklingen av petroleumsindustrien, vil være en av suksessfaktorene i utviklingen av offshore vind-industrien. Drift- og vedlikeholdskostnader utgjør en betydelig andel i totalkostnaden til offshore vindkraft. Utviklingen av forbedrete eller nye løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindturbiner og vindparker er derfor et viktig bidrag til å gjøre offshore vindkraft mer kostnadseffektiv.

ODV har vært en møteplass som siden 1984 som fremmer samspillet mellom operatørene og leverandørene. Bli med på årets ODV-konferanse og få oversikt over de kommende prosjektene og trendene i Norges viktigste industri.

Bli med på ODV konferansen

100 milliarder kroner skal investeres i eksisterende felt i 2023. Få full oversikt over markedet og ta del i nettverket på ODV konferansen i Stavanger.