Forsyningssikkerhet og milliardinvesteringer

Med skattepakken og utlysning av TFO 2022, har myndighetene skapt en bonanza på norsk sokkel. Rekordmange utbyggingsplaner (PUD) er ventet og 26 operatører søkte om tildelinger i siste lisensrunde. Hvordan sikrer myndighetene fokus på eksisterende felt og at den høye aktiviteten i markedet ikke går på bekostning av vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter som er nødvendige i dag? Vil leveransesikkerhet skape et etterslep av oppdrag?

Forsyningssikkerheten og høye petroleumspriser setter større krav til vedlikeholdet av eksisterende installasjoner på sokkelen. Samtidig investeres det stadig mer i å sikre produksjonen og øke levetiden for aldrende felt. I 2023 skal det investeres nærmere 100 milliarder i eksisterende felt. På ODV-konferansen møter du flere av operatørene som presenterer sine kommende V&M-prosjekter og deler sin erfaring fra nylige prosjekter. I future-delen av konferansen vil Equinor presentere sine kommende modifikasjonsplaner for Troll Future, Snøhvit Future og Ormen Lange late life. 

Flere store elektrifiseringsprosjekter er under planlegging og prosjekter som Ekofisk vind, Brage Vindkraft og Trollvind utredes for elektrifisering med tilhørende vindparker. Hva kan disse lære fra Hywind Tampen og hvor ligger leveransemulighetene for norske leverandører både i utbyggings- og vedlikeholdsfasen? 

Sammen med digitalisering og kontraktørenes prosjektportefølje, vil disse temaene være sentrale for årets ODV-konferanse i Stavanger. 

Vi ønsker deg velkommen til ODV22.

Komiteen

Bli med på ODV konferansen

100 milliarder kroner skal investeres i eksisterende felt i 2023. Få full oversikt over markedet og ta del i nettverket på ODV konferansen i Stavanger.