Teknologiutvikling og fremtidsutsikter

Aker BP toppsjef deler sine tanker om teknologiutvikling og fremtidsutsikter for oljeindustrien.