DEL2: Markedsbildet

Høye olje- og gasspriser gir nytt liv for aldrende felt på norsk sokkel. Det er gjennomført flere store modifikasjonsprosjekter på modne felt og flere kommer de neste årene.