Myndighetsperspektivet

En verden som stadig etterspør mer olje og gass. Før sommeren godkjente OED en rekordstort antall nye utbyggingsprosjekter. Nye funn er avgjørende for å opprettholde dagens produksjonsnivå over tid. Sensommerens søkertall på utvinningstillatelser (TFO 2023) bekrefter at oljeselskapene ser muligheter på en moden norsk kontinentalsokkel. Totalt søkte 25 selskaper og det meldes en økt interesse for Barentshavet. Tie-backs og levetidsforlengelse for eksisterende felt gjør at flere og flere mindre funn kan realiseres. Lars Erik Aamot har vært ekspedisjonssjef i OED siden 2021 og deler sine tanker om sokkelens konkurransekraft i de kommende årene.