Robotisert vedlikehold

Med en voksende FPSO-flåte og levetidsforlengelsesprosjekter for aldrende felt, kan nye vedlikeholdsløsninger ved hjelp av robot teknologi spille en nøkkelrolle for å opprettholde integritet. Dårlig overflatebeskyttelse som medfører rust og strukturell svikt sammen med utmattingssprekker i skallplater er potensielle stoppere for levetidsforlengelse.