Ressurspotensialet og langsiktigheten på norsk sokkel