NORSK SOKKEL: LICENSE TO OPERATE

Samtidig som aktiviteten er høy på norsk sokkel, stilles det større krav til industrien. Det handler om “license to operate” og “advantage barrels”. Operatørene og leverandørene må sikre en stabil og sikker drift, og til enhver tid søke nye teknologier og løsninger for en lønnsom og karbonnøytral drift på sokkelen.