Conference Category: Dag 2

KONTRAKTSMODELLER

Paneldebatt – dagens kontraktsmodeller og forventinger til nye modeller For en industri i stadig endring og med økende omfang av arbeidsoppgaver kreves det fleksibilitet og engasjement fra aktørene. Nye krav om redusert klima-fotavtrykk, teknologiutvikling, høy produksjonseffektivitet og valg av kostnadseffektive løsninger gjennom hele feltets levetid. Hvilke muligheter og restriksjoner medfører dette med dagens kontraktsmodeller? “Allianse” …

KONTRAKTSMODELLER Read More »

Myndighetsperspektivet

En verden som stadig etterspør mer olje og gass. Før sommeren godkjente OED en rekordstort antall nye utbyggingsprosjekter. Nye funn er avgjørende for å opprettholde dagens produksjonsnivå over tid. Sensommerens søkertall på utvinningstillatelser (TFO 2023) bekrefter at oljeselskapene ser muligheter på en moden norsk kontinentalsokkel. Totalt søkte 25 selskaper og det meldes en økt interesse for Barentshavet. Tie-backs …

Myndighetsperspektivet Read More »