Uncategorized

Forsyningssikkerhet og milliardinvesteringer

Med skattepakken og utlysning av TFO 2022, har myndighetene skapt en bonanza på norsk sokkel. Rekordmange utbyggingsplaner (PUD) er ventet og 26 operatører søkte om tildelinger i siste lisensrunde. Hvordan sikrer myndighetene fokus på eksisterende felt og at den høye aktiviteten i markedet ikke går på bekostning av vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter som er nødvendige i …

Forsyningssikkerhet og milliardinvesteringer Read More »

Statnett med energibønn til Equinor

Statnett utreder mulige tiltak for å avhjelpe i svært anstrengte kraftsituasjoner, såkalte SAKS-tiltak. Statnett ber Equinor opprettholde Energiverk Mongstad til SAKS-tiltakene er avklart. -Når vi skal ha tiltak som kan hjelpe i en eventuell svært anstrengt situasjon, er det viktig at vi har god oversikt over mulige tiltak og hvordan de kan bidra og kostnadene …

Statnett med energibønn til Equinor Read More »