OKEAs strategi for tie-back prosjekter

Erfaringer fra Hasselmus og pågående arbeid med Brasse.