Langsiktig verdiskapning på norsk sokkel – hva skal til?