Teknologidebatt

Teknologiske nyvinninger har vist den siste tiden at vi kan forlenge levetiden på eksisterende felt og samtidig iverksette mer avanserte utbyggingsprosjekter. Er vi flinke nok til å implementere ny teknologi og står vi foran en teknologirevolusjon på norsk sokkel?