Rundebordsdiskusjon

Diskusjoner på bordene rundt temaene license to operate og hvordan dette vil påvirke teknologiutvikling og prosjektutvikling på sokkelen. Temaer for diskusjonen:

  • Hvilke tre hovedutfordringer vil industrien møte spørsmålet om «license to operate»?
  • Hva innebærer senfase – med dreining fra et uendelighetsperspektiv til en sluttdato?