Conference Category: Dag 1

Registrering

Registrering, kaffe og mingling i utstillerområdet.

NORSK SOKKEL: LICENSE TO OPERATE

Samtidig som aktiviteten er høy på norsk sokkel, stilles det større krav til industrien. Det handler om “license to operate” og “advantage barrels”. Operatørene og leverandørene må sikre en stabil og sikker drift, og til enhver tid søke nye teknologier og løsninger for en lønnsom og karbonnøytral drift på sokkelen.

Rundebordsdiskusjon

Diskusjoner på bordene rundt temaene license to operate og hvordan dette vil påvirke teknologiutvikling og prosjektutvikling på sokkelen. Temaer for diskusjonen: Hvilke tre hovedutfordringer vil industrien møte spørsmålet om «license to operate»? Hva innebærer senfase – med dreining fra et uendelighetsperspektiv til en sluttdato?

DEL2: Markedsbildet

Høye olje- og gasspriser gir nytt liv for aldrende felt på norsk sokkel. Det er gjennomført flere store modifikasjonsprosjekter på modne felt og flere kommer de neste årene.